Netwerk Informele Zorg Apeldoorn

Het netwerk is in 2015 opgericht als Platform ertoe doen, met als doelstelling om door samenwerking, de eigen kwaliteiten van vrijwilligersorganisaties en initiatieven verbonden te worden met wat er in de samenleving nodig is. Hulpvragers en vrijwilligers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en worden door middel van een warme match (persoonlijk gesprek) aan elkaar verbonden. Op organisatieniveau streven we ernaar om van elkaar te leren en versterken we elkaar door samen te werken. Het platform is een duidelijke gesprekspartner als het gaat om belangenbehartiging op het gebied van de informele zorg.

In 2023 is er gekozen om de naam te veranderen naar Netwerk Informele Zorg Apeldoorn, zodat iedereen weet waar wij ons mee bezig houden. Ons netwerk bestaat uit meer dan 35 organisaties die binnen de gemeente Apeldoorn actief zijn door inzet van vrijwilligers bij (kwetsbare) inwoners.  Meer dan 2500 vrijwilligers zijn actief  in Apeldoorn en een van de taken is het ondersteunen  van mantelzorgers. Samenwerken met de professionele zorg staat hoog op onze agenda en hiervoor worden dan ook onze ambassadeurs ingezet. Door het geven van presentaties en het deelnemen aan casus overleggen van de brede wijkteams, verspreiden wij onze gedachtegoed en proberen wij zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn te helpen op een laagdrempelige manier.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF!